beats by dre cheap

Ad-Duha - Jutro

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 
Tako mi jutra
 i noći kada se utiša -
 Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!*
 Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
 a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
 Zar nisi siroče bio*, pa ti je On utočište pružio,
 i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,
 i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
 Zato siroče ne ucvili,
 a na prosjaka ne podvikni,
 i o blagodati Gospodara svoga kazuj!
(Kur'an, sura 93, Mekka 11 ajeta)
[IMG]http://img440.imageshack.us/img440/8254/alhambraplasterdetail.jpg[/IMG]
Sarajevske noci...
http://sarajevskenoci.blogger.ba
10/07/2009 16:37